De provincie Limburg gebruikt cookies om jouw surfervaring op deze website gemakkelijker te maken.

Strikt noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om in de site te navigeren, of om te voorzien in door jou aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren van de functionaliteit van de website door het opslaan van jouw voorkeuren.
Prestatiecookies
Deze cookies helpen om de prestaties van de website te verbeteren, waardoor een betere gebruikerservaring ontstaat.
Online surfgedrag gebaseerde reclame cookies
Deze cookies worden gebruikt om op de gebruiker op maat gemaakte reclame en andere informatie te tonen.

Limburgse prioritaire soorten

Onze natuur staat onder druk. De belangrijke internationaal genoemde oorzaken daarvan zijn:

  • habitatverlies
  • verstoring door invasieve uitheemse soorten
  • overmatig gebruik van mest en pesticiden in de landbouw
  • de klimaatverandering

Om die kwetsbare natuur te versterken, werken we samen met partners een gebiedsgerichte en een soortgerichte aanpak uit.

Gebiedsgerichte aanpak

Als we spreken over een gebiedsgerichte aanpak, gaat het over de aankoop, de inrichting en het beheer van natuurgebieden. Dit is voornamelijk de taak van de Vlaamse overheid en lokale natuurverenigingen.

De provincie is verantwoordelijk voor het verbinden van deze natuurgebieden, zodat dieren en planten zich kunnen verplaatsen tussen die natuurgebieden. Alleen op die manier kunnen populaties genetisch materiaal uitwisselen en gezond blijven.

Soortgerichte aanpak

Het realiseren van een natuurverbinding gebeurt in functie van een specifieke dier- of plantensoort of een soortengroep, zodat die hier tijdens de verplaatsing het juiste voedsel vindt, er kan rusten of er zich kan voortplanten.

Corridors creƫren

Natuurverbindingen lopen vaak door woon, -werk en landbouwgebied. Natuur is in deze gebieden vaak ondergeschikt aan de andere functies. Specifieke maatregelen op maat van een dier- of plantensoort zorgen ervoor dat er toch een corridor ontstaat waarlangs dieren of planten zich kunnen verplaatsen of waar ze kunnen verblijven.

Limburgse prioritaire soorten

Zeldzame soorten uit de Rode Lijsten stellen heel specifieke eisen aan hun leefomgeving, waardoor gerichte ingrepen op het terrein noodzakelijk zijn om de overlevingskansen van deze soorten te vergroten. Bovendien komen bepaalde dieren en planten uit deze lijsten ook voor buiten de natuurreservaten of beschermde natuurgebieden.

Daarom werkte het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) begin jaren 2000 een lijst met dier- en plantensoorten uit, waar Limburg prioritair acties voor onderneemt. Deze lijst is gebaseerd op twee uitgangspunten:

  • De soorten zijn op Europese en Vlaamse schaal zeldzaam. Deze beoordeling gebeurde op basis van de Rode Lijst, een lijst van dier-, planten- en schimmelsoorten die mogelijk met uitsterven bedreigd zijn.
  • De soort komt vooral voor in Limburg: 1/3de van de Vlaamse populatie leeft in Limburg.

Daarnaast voegden soortenspecialisten vanuit hun expertise enkele soorten toe, hoewel ze niet voldoen aan deze voorwaarden.

In 2022 stelde het INBO een update van deze lijst voor. Bekijk het overzichtelijke rapport en de gevolgde werkwijze.